Firma budowlana

Firma budowlana a sektor publiczny

W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania usługami budowlanymi ze strony podmiotów publicznych i samorządowych, czyli ogólnie pojętego klienta instytucjonalnego.

Firma budowlana i jej podwykonawcy

Firma budowlanaPodstawową przyczyną takiego stanu rzeczy są przede wszystkim inwestycje budowlane finansowane ze źródeł publicznych lub obsługiwanych przed różnego rodzaju organy i instytucje państwowe. Wiadomo, że w takich przypadkach usługi budowlane są zlecane w ramach postępowania przetargowego. Prawo regulujące kwestię przetargów nie jest doskonałe, ale to właśnie ta forma nawiązywania współpracy sprawia, że niektóre firmy budowlane w ogóle istnieją. Kryterium najniższej ceny bywa bardzo szkodliwe i pomimo proponowanych zmian, do tej pory nie wdrożono w życie żadnej nowej ustawy czy nowelizacji. Właśnie z tego powodu przetargi są wygrywane przede wszystkim przez firmy budowlane konkurujące niską ceną, a nie wysoką jakością.

W wielu przypadkach firma budowlana Grudziądz wygrywająca przetarg zleca później realizację poszczególnych etapów prac podwykonawcom. Grono podwykonawców obejmuje zazwyczaj nie jeden małe zakład budowlany czy firmę rodzinną, które z najniższą z możliwych stawek wykonują poszczególne prace. Bardzo często dochodzi również do sytuacji, w której główny wykonawca źle oszacował lub świadomie zaniżył prognozowane koszty robót. Skutkiem takich błędów jest niewypłacalność, a to może w bardzo negatywny sposób wpłynąć na te najmniejsze przedsiębiorstwa pełniące rolę podwykonawców.

Oczywiście tego rodzaju małe firmy pochodzą najczęściej z okolicy terenu, na którym mają toczyć się prace. Jeżeli lokalizacją inwestycji jest Toruń to wiadomo, że firmy podwykonawcze będą pochodzić rejonu tego miasta oraz innych, większych miejscowości jak Grudziądz czy Bydgoszcz. Trzeba jednak pamiętać, że mały zakład budowlany nie zawsze musi pełnić rolę podwykonawcy. Przetargi mogą być bowiem ogłaszane w ramach jednostek samorządowych, w przypadku których skala przedsięwzięć jest nieporównywalnie mniejsza, niż w przypadku inwestycji finansowanych bezpośrednio z budżetu państwa. Wiadomo, że w takich przypadkach nawet mniejsze firmy budowlane mogą samodzielnie lub w kooperacji podejść do przetargu. Warto pamiętać o tym, że wiele firm skupia się wyłącznie na tego typu zamówieniach.

Taka strategia jest na dłuższa metę dosyć ryzykowana ze względu na to, że firma budowlana uzależniona od zamówień publicznych może upaść w przypadku nagłego spadku zamówień z sektora publicznego. Firma budowlana opierająca działalność na zleceniach od klientów indywidualnych, biznesowych i instytucjonalnych możne znacznie łatwiej znosić wahania koniunktury.