maszyna przemysłowa

Gdzie stosuje się tabliczki grawerowane?

W obecnym czasie znacznie więcej uwagi niż kiedykolwiek wcześniej przykłada się do właściwego oznakowania sprzętu i maszyn, wykorzystywanych w obiektach przemysłowych. Ważne, by zastosowane oznaczenia, pozostawały odpowiednio czytelne, niezależnie od warunków, panujących w danym przedsiębiorstwie. Dlatego też, zazwyczaj graweruje się je na specjalnych tabliczkach.

Tabliczki grawerowane — informacje na temat maszyny

tabliczka grawerowanaTaki sposób nanoszenia informacji o danej maszynie, jest obecnie wykorzystywany zdecydowanie najczęściej. Wynika to z faktu, że grawer w przeciwieństwie na przykład do naklejek, czy też informacji naniesionych metodą proszkową, nie ściera się, nie blaknie, ani też nie odkleja. Właśnie to powoduje, że solidne grawerowane tabliczki są obecnie zdecydowanie najczęściej stosowane w przedsiębiorstwach przemysłowych. Głównym celem stosowania takich tabliczek jest informowanie o parametrach technicznych danej maszyny. Informacje te, kluczowe są zarówno dla prawidłowego wykorzystywania danego produktu bądź też maszyny, jak również dla ich rozróżnienia. Oprócz maszyn produkcyjnych, tabliczki znamionowe stosowane są również na pojazdach kolejowych, wagonach, czy też na maszynach rolniczych.

maszyna przemysłowaKonieczne jest umieszczenie na nich takich ważnych danych, jak masa danej maszyny, jej ewentualna pojemność, lub też tonaż, wymiary, kraj produkcji, zapotrzebowanie na energię, numer fabryczny, oraz rok produkcji. Ważne jest by wiedzieć, że czytelność oraz prawidłowość sporządzenia tabliczek znamionowych, jest bardzo często kontrolowana podczas inspekcji w zakładach produkcyjnych, bądź też obiektach przemysłowych. Ich niewłaściwe sporządzenie, lub brak czytelnej tabliczki, może się wiązać z koniecznością poniesienia dotkliwej kary finansowej. Tabliczki znamionowe są wraz z biegiem czasu, sporządzane coraz rzetelniej i wychodzą naprzeciw zdobyczom technologicznym. Wyposaża się je na przykład w popularne kody QR, które odsyłają do karty produktowej danej maszyny. Tabliczki takie, są coraz bardziej odporne, na takie czynniki jak promieniowanie UV, bezpośrednie oddziaływanie środków technicznych bądź alkoholi, a także i na wysokie i bardzo niskie temperatury.

W obecnym czasie bardzo dużą uwagę zwraca się na prawidłowe oznakowanie sprzętu, jak również maszyn, wykorzystywanych w produkcji. Szczególnie istotne jest, aby na tego typu sprzętach znajdowały się informacje o kraju i roku jego produkcji, jego tonażu, bądź też zapotrzebowaniu na energię. Zazwyczaj informacje te nanoszone są na specjalne tabliczki w wyniku grawerunku, co jest gwarantem wysokiej odporności utworzonej informacji.