impregnacja betonu

Najskuteczniejsze metody torkretowania

W obecnym czasie coraz bardziej popularne staje się stosowanie betonu natryskowego. Z metodą tą związanych jest szereg różnych zalet, to jest na przykład możliwości jej stosowania nawet w miejscach szczególnie niedostępnych. Co więcej, można ją również wykonać na dwa główne, obecnie wykorzystywane sposoby.

Metody aplikacji betonu

Wylewanie betonuPierwszą metodą stosowaną podczas aplikacji betonu natryskowego, jest niewątpliwie aplikowanie go na mokro. Metoda ta jest obecnie jedną z częściej wykorzystywanych, gdy chodzi o polecane metody torkretowania. Aby taką metodą wykorzystywać, korzysta się z przygotowanej wcześniej mieszanki betonowej. Układa się ją następnie z pomocą dyszy wylotowej, która jest w stanie wyrzucać ją na sposób pneumatyczny w wybranych miejscach. Metoda ta znajduje swoje szczególne zastosowanie w tych sytuacjach, gdy wymagana jest możliwie jak najbardziej precyzyjna aplikacja zaprawy, lub w każdym przypadku, gdy nie jest możliwe stosowania metody suchej torkretowania. Aby stosowanie tej metody wiązało się z możliwie jak najbardziej precyzyjną aplikacją mieszanki, konieczne jest jej przygotowanie w oparciu odpowiednie proporcje, które dadzą możliwość przygotowania jednolitej zaprawy. Drugą metodą betonowania natryskowego, która jest co najmniej tak samo popularna, jest torkretowanie na sucho.

impregnacja betonuW przypadku tej właśnie metody, zwilżenie zaprawy następuje dopiero podczas właściwego natrysku. Sucha mieszanka jest przygotowana oczywiście wcześnie i umieszczana jest następnie w bębnie, przy pomocy specjalnego leja zsypowego. Głównym czynnikiem, umożliwiającym aplikację takiej zaprawy, jest sprężone powietrze, które umożliwia nakierowanie zaprawy do dyszy natryskowej. Tam właśnie następuje właściwe jej zmieszanie z wodą. Główną zaletą tej właśnie metody jest fakt, że zawór doprowadzający wodę umożliwia swobodną regulację, co umożliwia otrzymanie zaprawy charakteryzującej się zupełnie różną gęstością. Obydwie metody mają porównywalne zalety, które pozwalają na ich stosowanie w pewnych sytuacjach. Przykładowo, metody te pozwalają na uzupełnienie wszelkich ubytków w różnych konstrukcjach, co pozwala na ich umocnienie. Od pewnego czasu widać coraz większą popularność metod aplikacji zaprawy metodami natryskowymi.

Metody te mają szereg niezwykle istotnych zalet, związanych na przykład z faktem braku konieczności tworzenia deskowania. Pozwala to na widoczne zmniejszenie kosztów robocizny, oraz na znaczne szybsze uzyskanie oczekiwanych efektów. Metody te są także świetnym rozwiązaniem gdy istnieje konieczność załatania wszelkiego rodzaju ubytków w różnego rodzaju konstrukcjach.